Kolejny AJAX-owy ułatwiacz życia – Rollyo. Zamiast „czarno-biało” przeszukiwać jeden serwis lub całą sieć, możemy sobie zdefiniować zbiór stron, które mają być przeszukiwane przy użyciu danej „rolki”. Mała rzecz, a cieszy.