CSSTidy – narzędzie parsujące i optymalizujące arkusze stylów. Piszą, że w pełni kompatybilne z CSS2.